Echoterapi ilk olarak 2007 de CE belgesialan, sonografirehberliğiileçalışanvefibroadenomtedavisinde de kullanılan HİFU cihazıdır.
Boyunbölgesindetiroidveparatiroidiçin ilk echoterapiuygulamaları 2004 yılındabaşlanmışolup, echoterapicihazıile meme fibroadenomlarınınhifuteknolıjisiiletedavisi 2011 den beriyapılmaktadır.
Echoterapiuygulamasısesdalgalarıileböbrektaşıkırmakonusunugeliştirmişbulunan EDAP firmasındanayrılankişilerceTheraclionfirmasıtarafındanticariuygulamahalinegetirilmiştir. 
Echoterapigünümüzde, Fransa, Almanya, İtalya, Amerikadahilolmaküzere bir çokülkedevemerkezdefibroadenomtedavisindekullanılmaktadır.