Tanı amaçlı cerrahi girişim: Günümüzün gelişen teknolojileri sayesinde fibroadenomlarda tanıya ulaşmak için cerrahi artık neredeyse kaybolmuştur. Çok yakın geçmişte, memede tespit edilen hemen her kitle ameliyat yardımıyla çıkarılarak teşhis edilmekteyken, günümüzde gelişen görüntüleme ve biyopsi teknolojileri sayesinde  “fibroadenomda tanı amaçlı cerrahi” yerini tamamen kaybetmiştir. Ancak görüntüleme yöntemleriyle kanser olmadığı yönünde izlenim verdiği raporlanmış, yerleşim yeri ve çapı itibariyle meme yapısını bozan fibroadenomlarda - hastanın da talebi bu yöndeyse patolojik tanı ve tedavi amacıyla cerrahi uygulanabilmektedir.

Tedavi amacıyla yapılan cerrahi girişim:  Fibroadenomlarda cerrahi tedavi, meme cerrahı, meme radyologu ve meme patologunun ortak yönlendirmesiyle planlanır. 

1-    Radyolojik takipte fibroadenom çapında artış ve görünümünde kenar düzensizliği gibi kanserle ilişkilendirilebilecek  durum tespit edildiğinde, patolog tarafından yapılan kalın iğne biyopsi parçasında da şüpheli durum tespit edilmesi halinde,
2-    Fibroadenom iyi huylu olduğu gösterildiği halde, gelişimi sırasında memebaşının arkasında yerleşip gelecekte emzirme açısından sorun yaratabilecek bir yerdeyse,
3-    Meme hacmi küçük olan ve meme cildi üzerinden gözle görünür şekilde estetik sorun yaratan fibroadenom varlığı halinde,
4-    Kriyoablasyon, HIFU gibi cerrahi dışı tekniklerin uygulanmasının teknik kısıtlı olduğu hallerde 
5-    Meme hacmi çok büyük olup, meme küçültme ameliyatı gereken hastalarda, ameliyat öncesi yapılan tetkiklerde fibroadenom tespit edilmiş ise küçültme ameliyatı sırasında fibroadenomun bulunduğu alan da cerrahi olarak çıkarılabilir.
6-    Hastanın fibroadenom çıkarılması gerektiren durum varlığınd,a cerrahi yöntemi tercih etmesi halinde cerrahi yöntemle fibroadenom çıkarılabilir