• ablasyon
 • 12/01/2022
  Soru :

  KARŞILAŞTIRMA BİLGİSİ: BULGULAR: Tetkik olgunun 28.12.2021 tarihli meme US tetkiki ile birlikte 02.12.2020 tarihli Meme MR tetkiki ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bilateral cilt-cilt altı yumuşak dokular normal sınırlardadır. Meme parankimi glandüler dokudan zengin özelliktedir. Her iki memede 2-10 mm çaplarda dağınık yerleşmiş çok sayıda kistik lezyon saptandı. Dinamik postkontrast ve subtrakte postkontrast serilerde glandüler dokuda yoğun nodüler heterojen zemin boyanması izlenmektedir. Sağ meme alt orta kadranda 13x6 mm boyutunda giderek artan tarzda homojen kontrastlanan izlemde stabil kitlesel olmayan boyanma alanı mevcuttur. Solda retroareoler alanda izlemde gelişen 8x9 mm boyutunda heterojen kontrastlanan, kontrast zaman kinetiği giderek artan özellikte olan kitlesel olmayan boyanma alanı izlenmektedir. Yine hemen bu alan posteriorunda üst orta kadranda iki adet yan yana yerleşmiş, giderek artan tarzda kontrastlanan, nisbeten sınırları daha düzgün 6 mm ve 5 mm çaplarda kitlesel olmayan boyanma alanları saptandı. Posterior üst orta kadrandaki kitlesel olmayan boyanma alanları bir önceki tetkike göre biraz daha belirginleştiği, retroareoler alandaki lezyonun ise izlemde geliştiği görülmektedir. Diffüzyon ağırlıklı serilerde kısıtlanmış diffüzyon alanı izlenmemiştir.Her iki aksillada patolojik boyut ve görünümde lenf nodu saptanmamıştır. Görüntü alanına giren karaciğerde segment 8'de sağ lobda 20x17 mm boyutunda kistik lezyon izlendi. Postkontrast serilerde çevresel kontrastlandığı görülmektedir( hemanjiom?). SONUÇ - ÖNERİLER: Yoğun nodüler heterojen zemin boyanması MR duyarlılığını belirgin kısıtlamaktadır. Sol retroareoler alanda üst orta kadranda orta kesimde izlenen lezyonlarda izlemde belirginleşme, meme US tetkikinde de benzer bulgular olduğu için sol üst orta kadrandaki içerisinde hiperekojen odaklar barındıran lezyona yönelik kesici iğne biyopsisi uygundur. Karaciğerde çevresel kontrastlanan kistik lezyon( hemanjiom?). Sağ memede izlemde stabil, olasılıkla benign özelliklerde kitlesel olmayan boyanma alanı. BI-RADS kategori : 4a Hocam sizce ne yapmalıyım, annemi ve teyzemi meme kanserinden kaybettim,raporumu yorumlarsanız sevinirim.
  12/01/2022 10:54:10
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent ÇELİK
  Birad kategori IVA bulgularda yapılması gereker iğne biyopsisidir. Bir meme MR ı 3000 imajdan oluşur size en iyi bilgi verecek kişi tekkikinizi kendi gözü ile gören radyoloğunuzdur, bu tür kafanızdaki soruları onunla yüz yüze konuşmanızı öneririm. Eğer radyoloğunuzla güven iilişkiniz tam kurulamadı ise elinizdeki tetkiklerin digital kopyaları ile birlikte bir meme radyoloğuna baş vurabilirsiniz. İhmal etmeyiniz. geçmiş olsun.
<< Geri Dön