Fibroadenomlar kadınlarda her yaşta en sık rastlanan solid (katı, içi sıvı olmayan), selim (iyi huylu) meme tümörüdür.  Memede radyolojik olarak selim olduğunu düşündüğümüz solid) tümörlerin (kitlelerin) çoğunluğu fibroadenomdur..  Genellikle 20-40 yaşlarında görülür, ancak bazen daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. % 20 vakada sayıları birden fazladır. Tüm toplumda kadınlarda görülme sıklığı % 10’dur.

Fibroadenomlar muayene sırasında kolayca ele gelir. Çevre meme dokusundan sınırları belirgin şekilde ayrılmış, yuvarlak veya fasulye şekildedir.  Bazen birden fazla lobüllü de olabilir. Muayene esnasında yüzeyinin düzgün olması, çevre dokulara yapışık olmaması ve parmakların altından kolayca kayan hareketli yapısı ile fark edilir.

Fibroadenom şüpheli bir lezyon ilk tespit edildiğinde altı aylık aralarla 2.5-3 yıl takip edilerek bunun kesinlikle iyi huylu bir lezyon olduğuna akıl yürütme ile karar verilir. Çünkü fibroadenomlar kansere dönüşmese bile fibroadenomları taklit eden kanserler mevcuttur. Böyle durumlarda risk almamak için fibroadenom şüpheli bir lezyon tespit edildiğinde altı aylık aralarla 2.5-3 yıllık radyolojik yöntemlerle takibe alınır veya iğne biyopsileri ile bu süre beklenmeden kesin tanı konulur.
 
Fibroadenomların kansere dönüşme ihtimali yok denicek kadar azdır. Fibroadenomların meme kanseri ile ilişkisi olup olmadığı yıllarca araştırılmıştır. Bugüne kadar meme kanseri gelişiminde fibroadenomların bir rolü olduğu gösterilmemiştir.  Memesinde fibroadenom veya fibroadenomlar  taşıyan kadınların meme kanserine yakalanma riskinde bir artış yoktur.Fibroadenomlar meme kanseri için risk faktörü değildir. Çeşitli yöntemlerle memenizde tespit edilen fibroadenomların memenizde kalmasında bir sakınca yoktur.


Fibroadenom olduğunu düşündünülen bir kitlenin radyolojik takip altındayken büyümesi halinde genellikle o lezyonun fibroadenom olup olmadığından emin olmak istenir ve o lezyona radyolojik yöntemler rehberliğinde biyopsi yapılır.


Fibroadenomların tek başına büyüme göstermesi cerrahi olarak çıkarılmalarını gerektirmez.Çok büyüyen, elle hissedilen boyuta gelen, ele gelerek hastada anksiyeteye neden olan fibroadenomlar radyolojik veya cerrahi olarak çıkarılabilir, veya onları küçültücek cerrahisiz tedaviler uygulanabilir.

Meme kosmetik bir organdır, gereksiz cerrahiler bu meme estetiğini (kosmezisi) bozabilir. Gerekli olmadığı durumlarda iyi huylu lezyonlar için cerrahiden sakınmak uygun olacaktır.