Meme sağlığı merkezlerine, memede kitle nedeniyle yapılan başvurularda en sık konulan tanıların başında fibroadenom yeralmaktadır. Çoğu fibroadenomperkütan biyopsi sonrasında hiçbir cerrahi tedavi gerektirmeden radyolojik ve klinik düzenli takip ile ameliyatsız yönetilebilir. Klasik yaklaşımda,fibroadenomlarda cerrahi, tanı veya tedavi amaçlı olarak iki farklı nedenle uygulanmaktadır.