HİFU yüksek yoğunlukta odaklanmış ses dalgaları ile, tümörleri yerinde lokal olarak  ısıtıp, tahrip ederek hasta dokuların ve tümörlerin tedavi ve palyasyonunda kullanılan, noninvaziv sistemlerin genel adıdır. 
HİFU bir hipertermi (ısıtma) tedavisidir. Ses dalgaları doku içinden geçerken doku ile etkileşir ve enerjilerinin bir kısmını ısı enerjisi şeklinde dokuya transfer ederler. Birden fazla kaynaktan görüntüleme rehberleri yardımı ile belirlenen bir hacme ses dalgaları odaklanabildiği zaman, odaklanan bölgeyi istenilen sıcaklıklara kadar kontrollu ısıtmak mümkün olmaktadır. Yeterli kadar ısıtma sağlandığında (65-85 derece) tümörler hayatiyetlerini ve beslenme yeteneklerini kaybederek küçülürler. 
Klinik uygulamalarda HİFU tedavileri MR, USG veya diğer görüntüleme sistemleri rehberliği ile yapılır. Günümüz tıbbında MR rehberliğinde HİFU, uterusfibroidlerinde (myomlarında) yaygın olarak kullanılmaktadır.  Ayrıca malign ve benign bir çok beyin, karaciğer, meme, kemik, tiroid, paratoroid ve prostat hastalığının ameliyatsız tedavisinde kullanımı ilgili çalışmalar ve bilgi birikimi gittikçe artmaktadır.